Select Page

Powered by

Powered by

InnoPlot Peer Platforms voor innovatie managers

InnoPlot platforms hebben als doel het faciliteren van de ontwikkeling van innovatie professionals op het gebied van een specifiek innovatie thema.

Uitgangspunten van de InnoPlot platforms zijn:

  1. Selectie deelnemers op basis van gelijkwaardige kenmerken zoals bedrijfsomgeving, rollen en verantwoordelijkheden binnen het bedrijf, type complexe vraagstukken.
  2. Gelijkwaardig wil niet zeggen hetzelfde, juist de verscheidenheid van kennis en ervaring stimuleert de ontwikkeling.
  3. Combinatie van fysieke bijeenkomsten (4 keer per jaar) en een besloten digitale community.
  4. Fysieke bijeenkomsten betreffen een specifiek thema mede door de deelnemers zelf gekozen. De bijeenkomsten worden ingeleid door een theoretisch kader gevolgd door specifieke bedrijfscases. Daarna is er ruimte voor intervisie.
  5. Digitale community faciliteert de deelnemers om in een besloten omgeving kennis en ervaring te delen en intervisie voort te zetten. De community wordt door InnoPlot gemodereerd. InnoPlot voorziet de community van nieuwe (wetenschappelijke) kennis, best practices, toegang tot extern netwerk van specialisten binnen het thema van het platform.
  6. Deelnemers worden toegelaten op basis van hun bedrijfs- en persoonlijk profiel en betalen een fee op basis van een jaarabonnement.
  7. Per bedrijf kunnen maximaal twee personen per platform deelnemen.